Certyfikowane probówki stworzone z myślą o pozyskiwaniu autologicznych opatrunków z zaawansowanej fibryny bogatopłytkowej APRF. Probówki oznakowano znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, co jest niezbędnym wymogiem dla wyrobów medycznych, z których pozyskujemy autologiczne preparaty i podajemy je z powrotem pacjentowi.

Certyfikowany wyrób medyczny oznakowany znakiem  CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej (4 cyfry) gwarantuje bezpieczeństwo wykonanego zabiegu.

Dzięki unikalnej produkcji probówki z zestawu pozyskujemy skrzep fibrynowy od razu po zakończonej procedurze wirowania. Dzięki probówkom PRF ADVANCED pozyskujemy materiał łącznotkankowy w postaci stałej umożliwiający tworzenie autologicznych opatrunków  pod postacią membran, korków czy lepkiej kości „sticky bone”. Komórki macierzyste CD34+ oraz liczne czynniki wzrostu zamknięte w siatce fibrynowej migrują do miejsc wymagających regeneracji.

Uwaga! Możliwy zakup zestawu APRF.


Podobne produkty: