Probówka PRF BASIC do pozyskania fibryny bogatopłytkowej (IPRF/SPRF)

Dzięki zestawom i probówkom PRF BASIC pozyskujemy materiał łącznotkankowy w postaci płynnej umożliwiający iniekcję śródskórną  i stworzenie tymczasowego wypełnienia. Komórki macierzyste CD34+ oraz liczne czynniki wzrostu zamknięte w siatce fibrynowej  migrują do miejsc wymagających regeneracji.  

Certyfikowany wyrób medyczny oznakowany znakiem  CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej (4 cyfry) gwarantuje bezpieczeństwo wykonanego zabiegu. Zestaw pozwala na pozyskanie od 1,5 do 4 ml fibryny bogatopłytkowej do iniekcji (IPRF, SPRF), która zachowuje swoją płynną postać do 40 minut, co umożliwia dokładne i precyzyjne wykonanie zabiegu przez lekarza.

Możliwy zakup również w zestawach zawierających akcesoria zabiegowe, niezbędne do przeprowadzenia procesu pobierania krwi: PRF BASIC5+1 GRATIS i 10+3 GRATIS.


Podobne produkty: