Certyfikowane zestawy do fibryny bogatopłytkowej.

PRF BASIC – zestaw umożliwia pozyskanie fibryny bogatopłytkowej w postaci IPRF lub SPRF w zależności od parametrów wirowania.

PRF ADVANCED – to jedyny w Europie certyfikowany zestaw do pozyskiwania fibryny w postaci stałej – AUTOLOGICZNY OPATRUNEK.