APRF – autologiczne opatrunki

Jedyny certyfikowany zestaw w Europie stworzony z myślą o pozyskiwaniu autologicznych opatrunków z zaawansowanej fibryny bogatopłytkowej APRF. Probówki oraz zestaw oznakowano znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej, co jest niezbędnym wymogiem dla wyrobów medycznych, z których pozyskujemy autologiczne preparaty i podajemy je z powrotem pacjentowi.

Dzięki unikalnej produkcji probówki z zestawu pozyskujemy skrzep fibrynowy od razu po zakończonej procedurze wirowania. Dzięki zestawom i probówkom PRF Advanced pozyskujemy materiał łącznotkankowy w postaci stałej umożliwiający tworzenie autologicznych opatrunków  pod postacią membran, korków czy lepkiej kości „sticky bone”. Komórki macierzyste CD34+ oraz liczne czynniki wzrostu zamknięte w siatce fibrynowej  migrują do miejsc wymagających regeneracji.

Certyfikowany wyrób medyczny oznakowany znakiem  CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej (4 cyfry) gwarantuje bezpieczeństwo wykonanego zabiegu.

Uwaga! Możliwy zakup samych probówek APRF.


Podobne produkty: