Zestaw PRF BASIC pakiet 10+3 do pozyskania fibryny bogatopłytkowej

Dzięki zestawom i probówkom PRF BASIC pozyskujemy materiał łącznotkankowy w postaci płynnej umożliwiający iniekcję śródskórną  i stworzenie tymczasowego wypełnienia. Komórki macierzyste CD34+ oraz czynniki wzrostu zamknięte w siatce fibrynowej  migrują do miejsc wymagających regeneracji.  


Certyfikowany wyrób medyczny oznakowany znakiem  CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej (4 cyfry). Zestaw pozwala na pozyskanie od 1,5 do 4 ml fibryny bogatopłytkowej do iniekcji (IPRF, SPRF), która zachowuje swoją płynną postać do 40 minut.

Safety Medical Pack obejmuje:

  • Jednorazowa staza
  • Gazik do dezynfekcji
  • Plaster
  • Bezpieczna sterylna igła motylkowa z uchwytem
  • Strzykawka 5 ml BD Luer-lok
  • Igła do odciągnięcia fibryny
  • 2 x wklejka dla każdej probówki – do karty pacjenta i dla pacjenta

PRF BASIC dostępny jest również w pakiecie: 5+1.

Uwaga! Możliwy zakup samych probówek PRF BASIC.


Podobne produkty: